<center><!--START MERCHANT:merchant name Aviva Car Insurance from affiliatewindow.com.-->
                    <a href=\"https://www.awin1.com/cread.php?s=473515&v=3798&q=131151&r=251415\"><img src=\"https://www.awin1.com/cshow.php?s=473515&v=3798&q=131151&r=251415\" 
          border=\"0\"/></a>
                    <!--END MERCHANT:merchant name Aviva Car Insurance from affiliatewindow.com--></center>

Deportacja muzułmanów z UK

Premier brytyjskiego rządu David Cameron w jednym z udzielonych wywiadów poinformował, że islamscy imigranci powinni zacząć uczyć się języka angielskiego, aby zacząć integrować się ze społeczeństwem wyspiarzy. Z kolei ci, którzy po upływie 2,5 roku od momentu przybycia na Wyspy Brytyjskie nie będą w stanie udowodnić umiejętności posługiwania się językiem na odpowiednim poziomie, zostaną deportowani do krajów z których przybyli. Przepisy zaczną obowiązywać już w październiku bieżącego roku, a dotyczyć będą osób, które prawo pobytu w Wielkiej Brytanii uzyskały na podstawie tzw. wizy małżeńskiej.

Ustawa ma być respektowana bez skrupułów, a fakt posiadania rodziny na Wyspach Brytyjskich nie będzie w żadnym wypadku przeszkodą do podjęcia decyzji o deportacji. Premier poruszył również wątek muzułmańskich kobiet, które są odseparowywane przez swoich mężów od społeczeństwa i zamykane w domach nie mając szans na integrację ze światem zewnętrznym. David Cameron stwierdził, że takie zachowanie jest nie do zaakceptowania w tolerancyjnym i demokratycznym państwie jakim jest Wielka Brytania. Poruszona została również kwestia ubioru muzułmanek, które według premiera nie powinny nosić burek zakrywających twarz w miejscach publicznych takich jak szkoły oraz sądy. Integracja ze społeczeństwem ma ograniczyć wstępowanie wyznawców islamu do radykalnych ugrupowań zakłócających funkcjonowanie normalnego społeczeństwa.

W kwietniu bieżącego roku zacznie obowiązywać również inna ustawa, która uderzy w imigrantów pochodzących z krajów znajdujących się poza Unią Europejską. Osoby, które po pięciu latach pobytu na Wyspach Brytyjskich nie będą osiągały dochodu w wysokości 35 000 funtów rocznie, będą przymusowo wydalane z kraju. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w jednym z naszych poprzednich artykułów klikając w następujący link: "Już od kwietnia deportacja imigrantów spoza UE, którzy zarabiają mniej niż 35000 funtów rocznie".

                <center><!--START MERCHANT:merchant name Transfer Go from affiliatewindow.com.-->
                    <a href=\"https://www.awin1.com/cread.php?s=528189&v=6306&q=256939&r=251415\"><img src=\"https://www.awin1.com/cshow.php?s=528189&v=6306&q=256939&r=251415\" 
          border=\"0\"/></a>
                    <!--END MERCHANT:merchant name Transfer Go from affiliatewindow.com--></center>