\"Transfer

Apple - zaległy podatek w Irlandii

Komisja Europejska zdecydowała, że firma Apple będzie musiała zapłacić irlandzkiemu fiskusowi 13 miliardów euro zaległych podatków wraz z odsetkami! Postępowanie Komisji Europejskiej w sprawie umów zawartych pomiędzy irlandzkim urzędem podatkowym, a firmą Apple sięga 1991 roku, a unijni urzędnicy zdecydowali, że interpretacje fiskusa zaniżające stawkę podatku dla Apple były niezgodne z prawem. W związku z tym, że prawo unijne nie przewiduje kar grzywny, a jedynie zwrot uzyskanej od państwa pomocy, Komisja Europejska nakazała firmie Apple zwrot gigantycznej sumy zaległych podatów. Od decyzji unijnych urzędników prawdopodobnie odwoła się zarówno firma Apple, jak i irlandzki urzad skarbowy.

Potępowanie Komisji Europejskiej rozpoczęło się w 2014 roku i dotyczyło porozumień zawartych pomiędzy Apple, a Irlandią w 1991 oraz 2007 roku. Zgodnie z ustaleniami Komisji firma Apple płaciła w Europie jedynie 500 euro podatków od każdego miliona euro zysku. Ustępstwa irlandzkiej skarbówki zdaniem unijnych urzędników były niezgodne z unijnymi zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

Wymierzona kara jest najwyższą w historii karą finansową wymierzoną przez Unię Europejską.

(mm)

Źródło: The Independent

\"Transfer