Program rodzina 500 plus przyjęty - dopłaty 500 zł na dzieckoZ najnowszego zestawienia opublikowanego przez UNICEF wynika, że Wielka Brytania jest jednym z krajów najmniej przyjaznych rodzinie. Raport został przygotowany przez Centrum Badawcze Innocenti podlegającego UNICEF-owi. Analitycy wzięli pod uwagę m.in. długość pełnopłatnego urlopu rodzicielskiego oraz dostępność wszelkiego rodzaju usług związanych z opieką nad dziećmi. Zdaniem przedstawicieli UNIFEC-u to właśnie państwo powinno stworzyć środowisko pozwalające na umocnienie więzi rodziców z dziećmi. Ma to znacznie szczególnie w początkowych latach życia. Przygotowując raport oceniano także przystępność cen w placówkach zapewniających podstawową opiekę nad dziećmi.

Obecnie obowiązujące w Wielkiej Brytanii prawo pozwala matkom przebywającym na urlopie macierzyńskim na otrzymanie wynagrodzenia w równowartości jedynie 12-tygodniowej pełnej wypłaty. Brytyjska prasa nawiązując do opublikowanego raportu krytykuje m.in. wysokie ceny w żłobkach oraz krótkie urlopy macierzyńskie. Wspomina się również o niekorzystnych warunkach obowiązujących na urlopie tacierzyńskim. Obowiązujące rozwiązania stawiają Wielką Brytanię na trzecim od końca miejscu w Europie w rankingu państw przyjaznych rodzinie. Gorzej jest tylko w Irlandii oraz Szwajcarii. W raporcie zauważono, że podejście państwa do polityki rodzinnej pozostaje w znacznej korelacji z zamożnością danego kraju. Zdaniem wielu obserwatorów rodzice na Wyspach Brytyjskich muszą obecnie stawić czoła wielu przeciwnościom. Wysokie ceny nieruchomości (zarówno kupna, jak i najmu), rosnące koszty życia oraz konieczność pogodzenia pracy z wychowaniem dzieci to największe wyzwania stawiane przed młodymi rodzicami w Wielkiej Brytanii. Coraz więcej osób zauważa, że “brytyjskie benefity” stają się powoli mitem.Najbardziej przyjaznym rodzinie krajem w Europie okazała się Estonia. W czołówce znalazła się również Norwegia, Portugalia, Szwecja oraz Islandia. Długość pełnopłatnego urlopu macierzyńskiego w Estonii może wynosić nawet 85 tygodni! Polska została sklasyfikowana na 23. miejscu wśród wszystkich 31 zbadanych krajów. Pełną treść raportu można znaleźć pod adresem www.unicef-irc.org/[…]/Family-Friendly-Policies-Research_UNICEF.

(mm)

Źródło: UNICEF